Overslaan en naar de inhoud gaan

Spiegel vancomycine

Spiegel vancomycine
Doel/streefwaarde: AUC(0-24) = 400 – 600 mg*h/L (afhankelijk van de indicatie)
AUC(0-24)=oppervlakte onder de concentratie-tijd curve gedurende 24 uur
Bij behandeling van endocarditis en infecties van het centrale zenuwstelsel wordt een AUC(0-24) nagestreefd tussen 500 en 600 mg*h/L

Afnamemoment spiegels
Continu doseren

  • Spiegel onder continu i.v.
  • Bij eGFR > 50 ml/min binnen de 1e 48 uur
  • Bij eGFR<50 ml/min binnen de 1e 24 uur

Intermitterend doseren en AUC-berekening met Bayesiaanse methode:

  • Dalspiegel altijd nodig
  • Bij eGFR > 50 ml/min binnen de 1e 48 uur
  • Bij eGFR < 50 ml/min binnen de 1e 24 uur
  • Topspiegel facultatief: 1 uur na inlopen van de gift

Dosisadvies
Let op: De ziekenhuisapotheek berekent op basis van de gemeten spiegels de AUC(0-24) en geeft op basis daarvan een dosisadvies. Op basis van de gemeten spiegels is dus NIET direct een nieuwe dosering af te leiden.

Nierfunctievervangende therapie
Intermitterende hemodialyse: spiegel vlak voor een volgende hemodialyse. Geen spiegels afnemen tijdens of binnen de 2u na vorige hemodialyse.
Continue nierfunctievervangende therapie: meten van een spiegel binnen de 1ste 24u, om accumulatie van vancomycine te voorkomen.

Bron:  
Rybak MJ, Le J, Lodise TP, Levine DP, et al. Therapeutic monitoring of vancomycin for serious methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections: A revised consensus guideline and review by the American Society of Health-System Pharmacists, the Infectious Diseases Society of America, the Pediatric Infectious Diseases Society, and the Society of Infectious Diseases Pharmacists. Am J Health Syst Pharm. 2020 May 19;77(11):835-864. PMID: 32191793.